Glaucoom is de meest voorkomende oorzaak van onomkeerbare blindheid en slechtziendheid in de wereld en het aantal patiënten neemt helaas toe. Dit hangt samen met demografische ontwikkelingen van de wereldbevolking. Glaucoom valt in principe goed te detecteren aan de hand van het beoordelen van de papil (plaats waar de oogzenuw het oog verlaat). Het beoordelen van papillen op de aanwezigheid van glaucoom blijkt echter vrij moeilijk. De spreker, dr. Hans Lemij, heeft ooit een Europees onderzoek opgezet onder honderden oogartsen in 11 landen, waaruit bleek dat ook zij grote moeite hadden met het juist beoordelen van de papillen. De beste beoordelaars hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor het juist beoordelen van papillen. Deze criteria zijn de basis van de speciaal samengestelde cursus, waarin de deelnemer stapsgewijs en aan de hand van stereo-papilfoto’s leren waar zij op moeten letten om normale van glaucomateuze papillen te onderscheiden. De docenten (dr. Hans Lemij, dr. Thomas Colen) van deze cursus hebben hem, op veler verzoek, in Nederland gegeven voor oogartsen en optometristen. Bent u met een grotere groep geïnteresseerd in deze cursus neem contact met ons op voor de mogelijkheden.