Een passie voor trachoom

Paul-Chibre(1844-1911)

Paul Chibret, een in Algerije gestationeerde legerarts, raakt geïnteresseerd in trachoom, een oogziekte die hem zijn hele verdere leven is blijven boeien.