Onze expertise

Onze expertise

Conserveermiddelvrij innovaties

Een conserveermiddel is een antimicrobiële stof die de microbiële verontreiniging na opening van een productverpakking voorkomt of beperkt, waardoor de houdbaarheid van het product na het openen van de productverpakking verlengd wordt.

In de jaren 50 werd er grote vooruitgang geboekt door het gebruik van conserveringsmiddelen (met name: benzalkoniumchloride (BAC) en later POLYQUADⓇ, Alcon) in oogheelkundige producten om verontreiniging na opening te voorkomen. Echter is veertig jaar later uit talloze onderzoeken en publicaties gebleken dat conserveermiddelen schadelijk zijn voor het oogoppervlak. Deze schade kan optreden bij kort gebruik maar treedt vooral op bij patiënten die langdurig oogdruppels gebruiken. De ernst van de bijwerkingen van de conserveermiddelen hangt af van de duur van de behandeling, de dosering, het type en de concentratie van het betreffende conserveermiddel in de oogdruppels.

Een manier om deze complicaties te beperken is door het minder vaak toedienen van oogdruppels met conserveermiddelen. De beste manier is door gebruik te maken van conserveermiddelvrije oogdruppels.
Om het conserveermiddel probleem op te lossen is Laboratoires Théa, in plaats van gebruik te maken van een flesje voor oogdruppels, verpakkingen gaan ontwikkelen met een enkele dosis genaamd de unidose of minim.

In de jaren 90, na tien jaar onderzoek, heeft Laboratoires Théa de eerste fles met meer dan één dosis ontwikkeld waarmee conserveermiddelvrije oogdruppels toegediend kunnen worden en tevens steriliteit van de druppels gegarandeerd blijft.

Conserveermiddelen zijn toxisch voor het oog. Met dit filmpje wordt het werkingsmechanisme van het meestvoorkomende conserveermiddel uitgelegd.

Unidose

De unidose verpakking is relatief duur en milieuonvriendelijk, en bovendien minder praktisch voor oudere patiënten, deze verpakking is met name geschikt voor kortstondig gebruik.

Het ABAK®-systeem

Met de ABAK®-dispenser, het baanbrekende systeem van Laboratoires Théa, kunnen 300 druppels toegediend worden door een antimicrobieel filter dat verontreiniging met bacteriën voorkomt. Deze fles, de eerste verpakking voor meer dan één dosering, was tot drie maanden houdbaar en betekende een belangrijke vooruitgang op het gebied van de praktische en milieuvriendelijke verpakkingen. Sinds de eerste introductie is het ABAK-systeem stapsgewijs verder ontwikkeld. Bij elke stap is de fles kleiner, eenvoudiger en makkelijker in het gebruik geworden.

De Steri-Free Technology®-tube

Met deze innovatieve tube kunnen oog-gels zonder conserveringsmiddelen of irriterende stoffen worden toegediend, zodat uw ogen alleen worden blootgesteld aan de essentiële ingrediënten. Hieruit blijkt wederom hoezeer Laboratoires Théa zich inzet om slimme oplossingen te vinden voor een goede ooggezondheid met respect voor de integriteit van het oog.

Easigrip®-flessen

Sommige moleculen zijn niet compatibel met het ABAK®-systeem. Om dit op te lossen, heeft Laboratoires Théa de Easigrip®-flessen uitgevonden. Ze zijn ergonomisch ontworpen om makkelijk vast te houden, zodat iedereen eenvoudig conserveringsmiddelvrije oogdruppels kan toedienen.

Dankzij Laboratoires Théa is de oogheelkunde het conserveermiddelvrije tijdperk ingegaan en kunnen mensen gebruik maken van een heel scala aan oogzorgbehandelingen die het gezichtsvermogen niet negatief beïnvloeden.

Met de nieuwste ontdekkingen in de pathofysiologie, biotechnologie en genetica ontwikkelen chirurgische technieken en behandelingen zich erg snel. Laboratoires Théa blijft investeren in R&D om een toonaangevende innovator te blijven en een pionier te zijn voor de nieuwe productgeneratie.

Sinds de oprichting van Laboratoires Théa staat het bedrijf bekend om zijn talrijke innovaties. De R&D-strategie van Laboratoires Théa is gericht op drie ontwikkelingsgebieden:

■ Innovatieve systemen voor geneesmiddelentoediening
■ Ontwikkeling van nieuwe moleculen voor oogheelkundig gebruik
■ Verbetering van bestaande producten door de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

Laboratoire Théa is de pionier en wereldwijd toonaangevende producent van een reeks conserveermiddelvrije verpakkingsoplossingen op het gebied van de oogzorg.