Gebruiksvoorwaarden

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt door Théa Pharma B.V., met als doel het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om u te kunnen informeren over onze educatieve activiteiten en ontwikkelingen binnen Théa Pharma op het gebied van de oogheelkunde, evenals voor het beheer van de organisatie van THEACADEMY nascholingen, om zo te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen in verband daarmee.

U hebt het recht, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen zoals bepaald door de regelgeving, om inzage te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, verwijderen en bezwaar te maken, evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens of om te verzoeken de verwerking te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy.netherlands@theapharma.com of per post: Thea Pharma B.V., Mollerusweg 82B, 2031BZ Haarlem, Nederland. Antw.: Privacyverzoek.

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt door Théa Pharma B.V., als verwerkingsverantwoordelijke, met als doel het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om u te kunnen informeren over onze educatieve activiteiten en ontwikkelingen binnen Théa Pharma op het gebied van de oogheelkunde, evenals voor het beheer van de organisatie van THEACADEMY nascholingen.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang, dat bestaat uit een goed beheer van uw registratie en van de organisatie van het evenement, evenals de naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief de transparantie van links.

U hebt het recht, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen zoals bepaald door de regelgeving, om inzage te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, verwijderen en bezwaar te maken, evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens of om te verzoeken de verwerking te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy.netherlands@theapharma.com

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten en de manieren om deze uit te oefenen, nodigen wij u uit om de pagina Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

Uw toegang tot en gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze Website aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en

Théa Pharma B.V.vervangen worden en geen geldigheid of belang hebben.

>> Websitegebruik

Deze Website werd ontwikkeld om oogheelkundige professionals te kunnen voorzien van informatie over educatieve activiteiten van en ontwikkelingen binnen Théa Pharma op het gebied van de oogheelkunde, evenals voor het beheer van de organisatie van THEACADEMY nascholingen.

>>Bescherming van intellectueel eigendom, auteursrecht en afgeleide rechten

U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze Website ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Théa Pharma B.V., behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de Website. Als u zich op deze website wilt registreren, gaat u er mee akkoord om Théa Pharma B.V. de correcte gegevens te verstrekken die worden gevraagd in het inschrijvingsformulier. Meer details over het gebruik en de overdracht van uw persoonlijke gegevens vindt u in de privacyverklaring.

>> Garantie

Terwijl Théa Pharma B.V. redelijke inspanningen doet om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de Website te zetten, geeft Théa Pharma B.V. geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de Website, die wordt geleverd ‘zoals hij is’.

>> Aansprakelijkheidsbeperking

Théa Pharma B.V. zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de Website opgenomen informatie. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Théa Pharma B.V. neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de Website of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de Website. Théa Pharma B.V. behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Website te onderbreken of stop te zetten. Théa Pharma B.V. die deze Website beheert, aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of stopzetting van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar Website, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van Théa Pharma B.V. of van een derde partij.

>> Privacyverklaring

Théa Pharma B.V. wil geen vertrouwelijke of persoonlijke gegevens over u inzamelen via deze Website. Behoudens de verplichtingen van Théa Pharma B.V. in het raam van de privacyverklaring wordt alle informatie of al het materiaal dat via deze Website naar Théa Pharma B.V. wordt gestuurd, geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door informatie naar Théa

Pharma B.V.te sturen, geeft u Théa Pharma B.V. het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie te gebruiken.

>> Wijzigingen

Théa Pharma B.V. kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken

>> Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

Versie: 25/02/2021

VOORWAARDEN

Website-eigenaar en uitgever: Théa Pharma B.V., Mollerusweg 82 B, 2031 BZ Haarlem, Tel. +31 23 750 51 81.

GRAPHIC DESIGN & DEVELOPMENT

MINTY MEDIA Mollerusweg 82, 2031 BZ Haarlem, Tel. +31 23 230 21 34.  http://www.mintymedia.nl.