Samen groeien. Laboratoires Théa innoveert en ontwikkelt vaardigheden

Sinds de oprichting is de voornaamste strategie van Laboratoires Théa investeren in het menselijk kapitaal van het bedrijf. Onze prioriteit is om samen met onze medewerkers te groeien door de ontwikkeling van vaardigheden en het herkennen van potentieel en betrokkenheid, waarbij we kansen creëren voor interne loopbaanbevordering en carrièrestappen binnen de groep.

Management ethiek

De meest kostbare middelen van Laboratoires Théa zijn de vrouwen en mannen die het goed hebben en die het goed doen.

Laboratoires Théa is van mening dat, om de continuïteit te waarborgen en efficiënt te blijven in een wereld die snel verandert en gedreven wordt door snelle technologische ontwikkelingen, haar beste troef de managementethiek is.

Het doorgeven en naleven van een ethische traditie voedt en onderhoudt respect in de dagelijkse praktijk en in relaties, zowel binnen de Groep als in relaties met onze partners en onze omgeving.

Valoriseren

De ideeën

De valorisatie van de geest van initiatief, het behoud van de oorspronkelijke “start-up” -geest, consolideert elke dag de basis van onze reputatie, namelijk een laboratorium zijn dat de ideeën, de projecten en de innovaties multipliceert.

Cultiveren

De menselijke band

De bereikbaarheid van management- en managementteams, van het hoofdkantoor en zijn dochterondernemingen, in een bedrijf dat menselijke relaties actief cultiveert, garandeert de uitwisseling, het reactievermogen en de wendbaarheid van onze teams waarbij verrijkende activiteiten en uitdagende verantwoordelijkheden gegarandeerd worden.

Bevorderen

De inzet

De ontwikkeling van vaardigheden, de herkenning van potentieel en betrokkenheid, het regelmatige aanbod van interne loopbaanontwikkelingen en carrièrestappen binnen de Groep, moedigt de inzet van onze medewerkers aan.