Over Théa Pharma

Over Théa Pharma

Théa Pharma Nederland

Théa Pharma opereert sinds 2000 op de Nederlandse markt onder leiding van het Benelux-kantoor te Wetteren, België. Echter zijn er voor de Benelux-landen verschillen in de wet- en regelgeving voor farmaceutische organisaties. Om de Nederlandse markt goed te kunnen bedienen heeft Laboratoires Théa in 2017 besloten dat de Nederlandse tak losgekoppeld moest gaan worden van de Benelux-structuur. In 2018 heeft dit geresulteerd in de officiële oprichting van Théa Pharma BV.

Théa Pharma BV is gevestigd in het Crown Business Center te Haarlem. Met een betrokken en enthousiast team wordt er gestreefd naar kwalitatieve, langetermijnrelaties met alle professionals die betrokken zijn bij oogzorg. Théa Pharma draagt bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse oogzorg, middels innovatieve (conserveermiddelvrije) producten en deskundigheidsbevordering.

Théa Pharma hecht veel waarde aan de familiaire bedrijfscultuur. Dit ziet u terug in de sfeer binnen het team maar ook in de uitstraling naar en benadering van u, de klant.