Voor wie

De educatiesessies die Théa Pharma op dit moment organiseert zijn gericht op de beroepsbeoefenaars. Door het delen van de nieuwste kennis en inzichten met de beroepsbeoefenaars wordt een deel van de consumenten indirect ook geschoold door Théa Pharma.

Théa Pharma neemt haar taak tot het scholen van beroepsbeoefenaars en consumenten uiterst serieus en is daarom aan het kijken naar mogelijkheden om scholing toegankelijker te maken voor de consument.

Belang van educatie

De geneeskundige methodes zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom ondersteunt Théa Pharma Europese en internationale opleidingsprogramma’s waarin uitmuntendheid gestimuleerd wordt en waarmee jonge artsen de handvatten krijgen om de meest recente kennis over de oogheelkunde toe te passen voor de preventie en behandeling van oogziekten.

De wetenschappelijke vooruitgang van morgen ligt in de handen van de jonge generaties van vandaag. Théa Pharma kent daarom onderscheidingen toe aan jonge oogheelkundige onderzoekers die initiatief, creativiteit en verbeeldingskracht tonen; en het bedrijf draagt bij aan het verspreiden van hun werk in de internationale wetenschappelijke gemeenschap.