In 2012 lanceerde Laboratoires Théa “TROPHY”, het “Théa euRopean cOnTest of clinical cases in PatHologies of the eYe”. TROPHY is een jaarlijkse wedstrijd die beoogt fellows en AIOSSEN aan te moedigen actief deel te nemen aan hun specialiteit door de resultaten van hun klinische casussen en hun ervaringen te delen. Vanwege het succes is de wedstrijd geopend voor landen buiten Europa en is deze nu nog meer ‘inteRnational’ geworden.

Elk jaar is er een specifiek thema. Drie winnaars worden aangewezen door deskundigen, die vertrouwelijk en objectief overleggen, en worden door Laboratoires Théa uitgenodigd om hun klinische casus te presenteren op het Théa-symposium dat naast het congres wordt georganiseerd. Indien u deel wilt nemen aan de Trophy wedstrijd kunt u contact opnemen met Ruben van Doorn door een contactformulier aan hem te adresseren.

 

www.thea-trophy.com